» 4_Linedance.jpg

Ett hundratal deltagare kom till danskvällen. Dansarna delade upp sig beroende på vilken grupp de tillhörde.
— Det går att dansa linedance på olika sätt till samma låt, berättar instruktören Monika Thulin Karlsson.
FOTO: KARIN RICKARDSSON


Leave a Reply